ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ  ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ

 

ಕ್ರ.ಸಂ. ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್
1. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಡಾ. ಮಂಜುಳ ಎನ್. (ಭಾ.ಆ.ಸೇ.) 080-22034002/ 22205781 9448544274
2. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾ. ಕೆ. ಧರಣಿದೇವಿ,  (ಭಾ.ಪೋ.ಸೇ.) 080-22214379  
3. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸು.ಕ.) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ) ಶ್ರೀ ಬಲವಂತರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್     080-22111075 9448830127
4. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ) ಶ್ರೀಮತಿ ಬನಶಂಕರಿ ವಿ. ಅಂಗಡಿ     080-22130912 7899664101
5. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಸಾ) (ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ) ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಎನ್. ಚಲವಾದಿ 080-22212582 9900337738
6. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆ) (ಮೈಸೂರು ವಲಯ ರಂಗಾಯಣ) ಶ್ರೀ ವಿ. ಎನ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ     9916600027
7. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕಾ) (ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯ) ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಚ್. ಚೆನ್ನೂರ    9448436877
8.  ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಬೆಳಗಾವಿ ವಲಯ) ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಹೂಗಾರ್    9480197511
9. ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಆರಾಧ್ಯ 080-22213530  7760599579
10. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತ) ಶ್ರೀ ರುದ್ರಪ್ಪ 080-22213530 9538962844
11. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು   9141804616
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS