ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಅಕಾಡೆಮಿ

ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ

 

ಕ್ರ.ಸಂ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಹೆಸರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರು
1  ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಬಲವಂತರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಆರಾಧ್ಯ  
2 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ಬನಶಂಕರಿ ವಿ. ಅಂಗಡಿ
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ 
ಶ್ರೀ ಕರಿಯಪ್ಪ ಎನ್.  
3  ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತಾ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಬಲವಂತರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್    
4  ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ಬನಶಂಕರಿ ವಿ. ಅಂಗಡಿ
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ 
ಶ್ರೀ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ   
5  ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು  ಶ್ರೀಮತಿ ಬನಶಂಕರಿ ವಿ. ಅಂಗಡಿ
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಶ್ರೀಮತಿ ನಮ್ರತ.ಎನ್    
6  ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು  ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಎನ್. ಚಲವಾದಿ
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ    
 7 ಕರ್ನಾಟಕ  ಬಯಲಾಟ  ಅಕಾಡೆಮಿ  ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಹೂಗಾರ್
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ಕರ್ಣಕುಮಾರ್  
8  ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು  ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಎನ್. ಚಲವಾದಿ
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್    
9 ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ವಿ. ಎನ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ 
ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಬಾಬು ಬೆಕ್ಕೇರಿ    
10  ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಂಗಳೂರು  ಶ್ರೀ ವಿ. ಎನ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ 
ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಜಿ   
11  ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ವಿ. ಎನ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ 
ಶ್ರೀಮತಿ  ಪೂರ್ಣಿಮಾ   
12 ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಶ್ರೀ ವಿ. ಎನ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ 
ಶ್ರೀ ಎ ಸಿ ಗಿರೀಶ್   
13  ಕರ್ನಾಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಡಿಕೇರಿ  ಶ್ರೀ ವಿ. ಎನ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ 
ಶ್ರೀ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ    
14 ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,ಬೆಂಗಳೂರು   ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಸಿಂಗ್    
15 ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,ಬೆಂಗಳೂರು  ಶ್ರೀ ಬಲವಂತರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಕೆ.ಮಿರ್ಜಿ    ×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS