ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಭಾರತ ರತ್ನ

ಭಾರತರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಮ್ಮಾನಿತರು

ರಾಜ್ಯ / ರಾಷ್ಟ್ರ

ವರ್ಷ

1

ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ

ಕರ್ನಾಟಕ

1955

2

ಭೀಮಸೇನ ಜೋಶಿ

ಕರ್ನಾಟಕ

2009

3

ಸಿ. ಎನ್. ಆರ್. ರಾವ್

ಕರ್ನಾಟಕ

2014

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS