ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್

ಸರಸ್ವತಿ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು

 

ವರ್ಷ

ಹೆಸರು

ಕೃತಿ

2010

ಎಸ್‍.ಎಲ್‍. ಬೈರಪ್ಪ

ಮಂದ್ರ

2014

ವೀರಪ್ಪ ಮೋಯ್ಲಿ

ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾನ್ವೇಷನಂ

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS