ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಹೆಸರು

ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ಷೇತ್ರ

1

ಶ್ರೀ ವಿರೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ

ಗದಗ

ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ

2

ಹಿಮೋ ಫೀಲಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ

ದಾವಣಗೆರೆ

ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ

3

ಶ್ರೀ ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ

ಕಲಬುರಗಿ

ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ

4

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ, ಮಂಗಳೂರು

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ

5

ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೈನ್ ಯೂತ್ ಫೆಡರೇಷನ್

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ

6

ಅನುಗ್ರಹ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ವಿಜಯಪುರ

ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ

7

ಉತ್ಸವ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್

ಹಾವೇರಿ

ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ

8

ಅದಮ್ಯ ಚೇತನ

ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ

9

ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್

ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ

10

ಬನಶಂಕರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ

ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ

 

 

(ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ)

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಂಸ್ಕೃತಿ)

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ,

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS