ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021 ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ

 

2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ 66 ಜನರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

 

ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021 ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ 1

 

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS